• سرمایه گذاری
  • گردشگری
  • ساینا شاهوار

شرکت سرمایه گذاری و گردشگری ساینا شاهوار

به شماره ثبت 49463 در مهر ماه سال 1392 با موضوعات فعالیتی ذیل تأسیس شد.

- سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های مطالعاتی، مسابقات هوا و فضا و تولید و بهره وری از دستاوردهای آن،ساخت و ساز سایت های مورد لزوم همراه با تولید و استفاده از انرژی های نوین، پیمانکاری، مشاوره ای و اجرای پروژه های دستاوردهای فوق.

- سرمایه گذاری، مشارکت و ارائه خدمات، تجهیزات و ملزومات، تولید و ساخت ماشین آلات و وسایل نقلیه مرتبط با صنعت حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی و ریلی .

- سرمایه گذاری و ایجاد سایت های خدمات و سوخت رسانی در مسیرها و محورهای دسترسی به مکان های طبیعت گردی و احداث کمپینگ های مورد لزوم در جنگل ها و تفرجگاه ها.

برای اطلاعات بیشتر به سایت شرکت ساینا شاهوار   مراجعه نمایید.

saina22

اخبار و پروژه های شرکت سرمایه گذاری و گردشگری ساینا شاهوار