• گاردالکتریک ایران
  • پروژه راه اهن مشهد
  • گارد الکتریک ایران
  • پروژه بانک ملی

شرکت تعاونی تولیدی گاردالکتریک ایران

به شماره ثبت 11161 در سال 1375 با فعالیت در حوزه سیتمهای امنیتی، حفاظتی و دفاعی فعالیت خود را آغاز نمود.

- دزدگیرکامپیوتری DSC همراه با مراکز اطلاع رسانی شهری

- انواع راهبندهای زمینی و تیغه ای

- انتقال تصاویرتوسط :خط تلفن ،نرم افزار و ماهواره

- حفاظت پیرامون

- سیستمهای حرفه ای ضبط تصاویر DVR

- ضبط تصاویر خودرو MDVR(Mobile DVR)

guard2

اخبار وپروژه های گاردالکتریک ایران