• نعنای فلفلی
  • کدوی پوست کاغذی
  • نوژن دشت پارسه

شرکت نوژن دشت پارسه :

نوژن دشت پارسه در سال 1390 با فعالیت در زمینه کشاورزی مکانیزه و گیاهان صنعتی و دارویی کار خود را در زمینه های

- ایجاد و احداث پروژه های مجتمع های تولیدات کشاورزی مکانیزه، گلخانه ای، سالن های تولید قارچ، صنایع تبدیلی و منابع طبیعی .

- انجام کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی اعم از خدمات فنی و مهندسی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات در راستای ارتقاي سطح فناوری و انتقال دانش فنی و تأمین مواد اولیه مورد نیاز .

- ایجاد و احداث پروژه های مجتمع تولیدات غذای سلامتی، فرآوری خرما، کشاورزی مکانیزه – گلخانه ای ، سالن های تولید قارچ ، پرورش ماهی به روش سیلو و مداربسته ، صنایع تبدیلی و منابع طبیعی.

- ساخت تجهیزات و نیازهای محیطی گلخانه ها و اتوماسیون آنها از قبیل نور، درجه حرارت، آب و دی اکسید کربن،و همچنینن کنترل از راه دور روی فضاهای کشاورزی و تولیدات خارج از فصل.

- طراحی و تولید، ساخت و اجرای سالن های قارچ، واردات و صادرات، تجهیزات ، تأسیسات و اتوماسیون آنها

فعالیت خود را آغاز نمود.

nojen2

اخبار و پروژه های نوژن دشت  پارسه