گروه صنعتی بازرگانی سه ،در بخش صنعت دارای پنج شرکت در حوزه های مختلف به شرح ذیل می باشد:

  • انرژی های نوین (Green Energy Solar & Wind )
  • سیستم های دفاعی و امنیتی ،نظارتی و کنترل مدیریت
  • صنعت توریسم و طبیغت گردی ،سرمایه گذاری و مشارکت در ارائه خدمات وسایل نقلیه مرتبط  با صنعت حمل ونقل و هوافضا
  • در زمینه کشاورزی، کشت و صنعت و دام ،پرورش و تولید گوشت سایر ماکیان (قرقاول ،کبک ،بلدرچین) و همچنین تولید محصولات خارج از فصل 
  • فرآوری ،بسته بندی و صادرات گیاهان دارای خواص ویژه (نعنای فلفلی ،کدوپوست کاغذی وگیاه وشا)

در یک کنسرسیوم مدیریتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی اقدام به راه اندازی شرکتهای مرتبط که در ذیل معرف حضور خواهند بود ،فعالیت می نماید .

  shimi2                            guard2                              saina22                         kahoo22                   nojen2

شرکت شیمی الکتریک توان                       گارد الکتریک ایران                                           ساینا شاهوار                                      کشت و صنعت و دام کاهو                               نوژن دشت پارسه