مجموعه گروه سه ،در زمینه تولید انرژی ،تولید غذا ،فرآوری و بسته بندی فعال می باشد و به دلیل رقابت های جهانی وبه روز رسانی خود  در عرصه تکنولوژی های جدید نیز وارد شده است.همچنین گروه سه در بخش تجارت در شرکت بازرگانی الماس تابان خلیج فارس غیر از خدمات موضوع شرکت نیز اقدام به فروش کالاهای خاص در فضای مجازی با تاییدیه از مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران(نماد اعتماد )نموده است .