اخبار

موبایل های خورشیدی

  این ایده معرف تلفن همراهی است که با انرژی خورشیدی و یا نور شارژ می شود، این محصول  Eclipse intuit نام دارد که توسط Eddie Goh طراحی شده است و طرحی

شرکتهای ما

logo one
logo two
logo three
logo four